Üyelik Sözleşmesi

ALIVEX ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Güncelleme Tarihi 26.07.2018

 

Bu Sözleşme, 

Ornitorenk Dijital Hizmetler A.Ş.

 tarafından Alivex’e katılacak Üyelerin üyelik koşulları, hak ve yükümlülükleri, gizlilik ve kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması, korunması ve paylaşılması ile kişisel veri paylaşım izni alınmasına ilişkin esasları belirlemektedir.

 

Tanımlar                                                                                                      

Ornitorenk : 

Ornitorenk Dijital Hizmetler Anonim Şirketi’ni,

Alivex:

 Alivex.com ve mobil uygulamaları üzerinden satılan bilet, katılım hakkı ve ürünlerin vd. satış ve diğer işlemler için altyapısını oluşturan yazılımı,

Üye/ler : 

Üyelik İşlemi’ni gerçekleştirerek ve bu Üyelik İşlemi esnasında üyelik formunu doldurarak açık rızası ile kişisel verilerini veren ya da Facebook veya Google hesabı veya benzer hesaplarla Alivex’e giriş yapmak üzere bu hesaplardaki kişisel verilerinin Alivex’e alınmasına/aktarılmasına açık rıza gösteren gerçek kişiyi,

Üyelik : 

Ornitorenk’in Alivex  aracılığı ile satışa sunduğu bilet ve ürünlere, ve yine Alivex’in ya da Alivex’in olanak vereceği üçüncü kişilerin (Etkinlik Organizatörü, vd) sattığı bilet, ürün ve sağladığı fırsat, avantaj ve özel içeriklere, tek bir üyelik ve şifre ile ulaşılmasını sağlayan ve Üyelik süresince yukarıda sayılan konulara yenileri eklenerek veya mevcutlar değiştirilerek Üyenin ilgi alanlarına/tercihlerine göre dinamik olarak oluşturulan, değiştirilen, güncellenen sistemi,

Bilet:

 Alivex Satış Kanalları aracılığıyla satışı yapılan, fiziki ve/veya elektronik iletişim araçları ile iletilen ve ilgili Etkinlik’e giriş imkanı sunan, ancak herhangi bir mali değeri olmayan basılı ve/veya elektronik belge ve/veya veriyi,

Etkinlik:

 Organizatör tarafından düzenlenen ve işbu Sözleşme uyarınca Ornitorenk’e Bilet satış yetkisi tanınan her türlü sportif, kültürel, sanatsal, eğlence, eğitim ve sair amaçlı her türlü müsabaka, yarış, konser, gösteri, temsil, sinema, tiyatro, opera, atölye, sergi, müzecilik, fuar, sirk, lunapark ve diğer her türlü faaliyeti,

Etkinlik Organizatörü:

 Sportif, kültürel, sanatsal, eğlence, eğitim ve sair amaçlı her türlü müsabaka, yarış, konser, gösteri, temsil, sinema, tiyatro, opera, atölye, sergi, müzecilik, fuar, sirk, lunapark ve diğer her türlü faaliyeti kendi sorumluluğunda düzenleyen ve Ornitorenk’e Katılım Hakkı satış yetkisi tanıyan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Alivex Satış Kanalları: Ornitorenk tarafından bilet ve ürünlerin satıldığı, Ornitorenk’in yönetim ve uygulaması dahilinde bulunan ve Ornitorenk’in kararları doğrultusunda, sözleşme süresi içinde bu kanallarda olabilecek tüm değişiklikleri içeren her türlü fiziki ve/veya elektronik satış noktalarını, Ornitorenk’in sahibi ve yöneticisi olduğu, www.alivex.com adresinde yer alan web sitesi, mobil uygulaması ve kiosklar ile Ornitorenk’in vereceği lisansla Sistemin entegre olduğu/olacağı üçüncü kişilere ait web siteleri, mobil uygulamaları ve kioskları içermekte olup, bu her bir web sitesi, mobil uygulama ve kioskların ayrı ayrı her birini veya birlikte tamamını,

KVKK : 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuatı,

Kişisel Veriler : 

Sözleşme’de aşağıda “

Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” 

başlığı altında belirtilenler dahil olmak üzere, Üye’ye aidiyeti belirli veya belirlenebilen, KVKK’nın konusu olan Üye’ye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

 Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde Alivex dahilinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

ifade eder.

 

Üyelik Olanakları

 • Ornitorenk, Alivex’te Üye’ye bir üye hesabı sunmakta olup, Üye kendi belirlediği ve dilediği zaman değiştirebileceği şifre ile Alivex’e giriş yaparak, ilgi ve tercihleri doğrultusunda Alivex’ten yararlanabilecektir.
 • Üye, Alivex’te yer alan aslen spor, eğlence, kültür sanat, gastronomi ekseninde etkinlik/mecra/mekan/yayın gibi konulara ilişkin Bilet ve/veya ürün satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek ve Ornitorenk’in, Üye’nin bilgileri doğrultusunda ilgisini çekebileceğini düşündüğü ve kendisine özel beğeni, ilgi alanları, tercihleri, satın alma alışkanlıkları vb. doğrultusunda özelleştirilmiş konu, etkinlik ve ürünlere ilişkin güncel içeriklere, tanıtımlara, fırsat, fayda ve olanaklara erişebilecektir.
 • Üye, Alivex’te yer alan Etkinlik ve ürünlere, öncelikli veya diğer kişilerden farklı mecralarda, farklı biçimlerde erişebilecektir.
 • Üye, Ornitorenk’in kendi başına, Etkinlik Organizatörleri ile geliştirebileceği olanaklara Alivex aracılığı ile ulaşabilecektir.
 • Üye, Etkinlik Organizatörleri tarafından organize edilmiş etkinliklerin Biletlerine ulaşabilir, gerekli prosedürleri yerine getirerek satın alabilir.
 • Üye, satın aldığı Biletlerine (i) ödeme onay işlemi sonrasında satış onay ekranında “Aktivitelerim”  seçeneğine gitmek suretiyle (ii) Alivex Üyelik hesabına kayıtlı cep telefonuna gönderilecek adres linkini kullanarak ve (iii) her zaman Alivex üyelik hesabı altındaki “Aktivitelerim” seçeneği kullanarak ulaşabilir.
 • Üye Etkinlik Organizatörü tarafından gönderilen ve Üyelik hesabı ile eşleştirilen davetiyelere erişebilir, dilerse davetiye konusu Etkinliklere katılabilir veya reddedebilir.
 • Üye, Alivex aracılığıyla, konusu Alivex’e dahil olsun veya olmasın, genel ve özel kampanyalar, promosyonlar, tanıtım, davetiye, puan kazanma, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olabilme ve indirim, reklâm, anket vb. gibi uygulama ve avantajlardan ilgili uygulama kapsamında belirlenecek koşullara uymak kaydıyla yararlanabilecek, bu konularda bilgilendirmeler alabilecektir.
 • Üye, Alivex tarafından sağlanan içeriğe ilaveten Alivex tarafından site kapsamına alınması halinde üçüncü kişilerce benzer veya bağlantılı konularda (konser, etkinlik, mekan, yayın, vd) oluşturulan içerikleri ve kendisine sağlanabilecek olanakları de görüntüleyebilecek ve dilerse bunlardan ilgili koşullara uymak kaydı ile yararlanabilecektir.
 • Üye, Alivex tarafından olanak sunulduğunda, dilerse, şahsıyla ilgili ek bilgileri paylaşarak kendisine sunulacak bildirimlerin özelleştirilmesi imkanından faydalanabilecektir.
 • Üye, Alivex sunduğu veya sunulmasına onay verdiği temel kullanıcı bilgilerini üye girişi yapmak sureti ile değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek; Üyelik için zorunlu olan alanlar ve yasal gereklilikler nedeni ile saklanması gerekenler dışındaki her türlü bilgiyi dilerse silebilecektir. Alivex, Etkinlik Organizatörü’nün ayrıca talep ettiği bilgileri doğrudan organizatöre iletir. Daha sonra bu verileri ancak anonimleştirerek, analiz amaçlı kullanabilir.
 • Üye, Facebook veya Google hesapları üzerinden yaptığı girişlerde vereceği onay kapsamında, kendisinin ve arkadaşlarının bu mecralardaki paylaşıma açık bilgi, veri ve hareketleri; Alivex tarafından değerlendirilip işlenerek kendisine özel geliştirilecek uygulama ve önerilerden faydalanabilecektir.
 • Üye, dilerse bilahare verebileceği onaylar kapsamında ve onay geri alınmadıkça Alivex’teki faaliyet, etkinlik, ürün vb. konularında kendisi ve onayı bulunan arkadaşlarının, etkinlik katılımcıları, yer, buluşma, fotoğraf vb. ile herhangi bir şekilde ilişkilendirilerek Alivex’te  ve sair sosyal medya kanallarında yer almasına imkan verebilecektir.
 • Alivex, Üyelik olanaklarının kullanımını sağlayabilmek, kolaylaştırabilmek, çeşitlendirebilmek ve olanakların kullanımının takibini yapabilmek üzere Etkinlik Organizatörü’nün iş ortakları ile entegrasyona gidebilir. Entegre olunan sistemde Alivex’in rolü yalnızca Üyeyi entegre sisteme tanıtmak, kullanıcı doğrulamaktır. Entegre olunan sistemden Üye’nin giriş çıkış tarihleri ve Alivex konularına ilişkin online işlemleri Alivex Üye işlem geçmişinde kayıtlı tutulmak üzere alınabilir.
 • Üye, yukarıda belirtilen olanakların sağlanabilmesi bakımından ilgili tüm işlem, eylem, işlenme, erişim sağlama, paylaşma, entegrasyon, aktarımlara da muvafakat etmiş, bunlara izin vermiş ve bilgilerin bu amaçla alındığını ve işleneceğini, kullanılacağını onaylamış bulunmaktadır.

 

Üye’nin Yükümlükleri ve Alivex’i Kullanım Koşulları

 • Üyelik kişiseldir ve sadece Üye’nin kendisine aittir. Üye Alivex Üyeliğinden doğan hak ve sorumluluklarını hiçbir şekilde kısmen veya tamamen başkasına devredemez.
 • Üye, Alivex tarafından sağlanan hak ve olanaklardan sadece üyeliği devam ettiği sürece faydalanabilir. Üyeliğin sona ermesi halinde, -varsa- sona ermeden önce kazanılmış olan hak ve olanaklardan yararlanma imkanı kalmaz.
 • Üye, Bilet satın alırken, biletini satın aldığı veya promosyon vb. herhangi bir yolla giriş hakkı elde ettiği Etkinliğe katılırken, Alivex üzerinde sunulan avantaj ve faydalardan vd. yararlanırken bunların gerektirdiği tüm şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye’nin Üyelik kapsamında (satın alınan bilet ve ürünler vb. ve yararlanılan sair olanakları da kapsamak üzere) yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye ait olup Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Alivex’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üye, sunulan bazı hizmetlerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Alivex’in ve Etkinlik Organizatörü’nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, üyeliğini her daim Alivex imkanları çerçevesinde dilediği şekilde düzenleyebilir yahut sonlandırabilir.
 • Üye, belirlemiş bulunduğu Üyelik Sistemi giriş şifresinin ve varsa aktivasyon kodunun gizliliğini muhafaza etmeyi, başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; Üyelik hak ve olanaklarının kötüye kullanılması halinde Üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alivex Satış Kanalları’nda Üye’ye sunulan Bilet, Etkinlik, avantaj, tanıtım veya özel kampanyaların vd. içerik, mekan, yararlanma şartları, fiyat, değer ve diğer bilgilerini değiştirme hakkı Alivex ve Etkinlik Organizatörü başta olmak üzere içerik ve olanağı sağlayana aittir.
 • Alivex, gerçekleşen mesafeli sözleşmelerden doğan tüketici hakları ilgili düzenleme kapsamında saklı kalmak kaydı ile, Alivex’te yer alan veya bu dolayımla ulaşılabilen Bilet, Etkinlik, tanıtım, avantaj, fırsat, öneri, kampanya, reklam, ürün, hizmet ve sair içerikle ilgili olarak, bunların şeklini, şartlarını ve süresini serbestçe belirleme, değiştirme, uygulama ve sonlandırma hakkını her zaman elinde tutar.
 • Alivex tarafından Üyelik şart ve koşulları değiştirilebilir; Üyelik veya site herhangi bir zamanda sona erdirilebilir, kanallar azaltılabilir, arttırılabilir, değiştirilebilir.
 • Alivex tarafından olanakları serbestçe belirlenecek puanlama veya sadakat programı gibi yeni uygulamalar Alivex Satış Kanalları’na dahil edilebilecektir.
 • Üye, Alivex Satış Kanalları’nda yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Alivex Satış Kanalları’na erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 
 • Üye Alivex’te yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinin, tahsil edilen ücretlerin faturalandırılmasının, iade ve değişimlerin tek sorumlusunun Etkinlik Organizatörü olduğunu, Alivex’in yalnızca bu işlemlere aracılık ettiğini ve bu işlemlerde doğabilecek uyuşmazlıklardan sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar

Üye, Alivex’te yer alan ve tüm Alivex  kullanıcıları için düzenlenmiş olan “Kullanım Koşulları” dokümanında yer alan ve burada “Kullanım Koşulları”a tıklanarak ulaşılan bilgileri incelediğini ve bunların tamamını kabul ettiğini, bu dokümanın kendisini de bağladığını; Alivex’e veya Alivex’e yapacağı girişlerde belirtilen bu Kullanım Koşulları’na uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, Alivex’te açıklanan “Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası” belgesinin de aydınlatma metni olarak bilgisine sunulduğunu ve kendisi tarafından uygun bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

Tebligat

Taraflar işbu Sözleşme kapsamında verdikleri bilgiler ve Alivex’in sitede iletişim bilgisi altında bildireceği adreslerini geçerli tebligat adresleri olarak beyan etmiştir. Üye bakımından adres değişiklikleri Alivex kapsamında güncellenmediği veya ayrıca yazılı olarak bildirilmediği sürece, belirtilen adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

Kesin Delil

İşbu Üyelik Sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklarda Alivex’e ait tüm fiziki ve elektronik ortam ve bilgisayar kayıtları ve/veya Alivex’te saklanan veri ve kayıtlar, HMK m. 193 uyarınca bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 

Uyuşmazlıklar

İşbu Sözleşmeden ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Yürürlük/Süre

İşbu Üyelik Sözleşmesi, işbu Sözleşme’nin kabul edilerek üyeliğin başlamasından üyeliğin son bulmasına kadar geçecek zaman için, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLER

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Ornitorenk Dijital Hizmetler A.Ş., Üye’ye ait kişisel verilerin; elde edilme ve işlenme amacı, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin saklanma ve güncellenmesine ilişkin olarak Üye’nin işbu “Kişisel Veriler”e ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile açık rızasını elde etmek üzere Üye’yi aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK md.10’da belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. Veri Sorumlusu Ornitorenk Dijital Hizmetler A.Ş. tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.alivex.com uzantılı web adresinde duyurulacaktır.

 

Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/1 ve md. 6/2 ve m.8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması Üye’nin açık rızasına bağlı olduğundan, işleme, aktarma/paylaşma, saklama ve bu sözleşmede yer alan diğer onay konularında Üye’nin, işbu “Kişisel Veriler”e ilişkin onay kutucuğunu işaretlemesine bağlı olarak açık rızası temin edilmiş olacaktır.

 

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere Alivex ve Alivex Satış Kanalları ile, Etkinlik Organizatörü’ne ait web sitesi, uygulamalar, internet ya da mobil cihaz bazlı uygulamalar, Üyelik Formu, Üye’ye gönderilen e-postalar ve Alivex’in kullanıldığı alışveriş ve işlemler aracılığıyla toplanacaktır.

 1. Üye tarafından üyelik sözleşmesi kapsamında veya bilahare her türlü yöntemle doğrudan verilen;
 • Ad ve soyadı,
 • Telefon numarası (ev, iş ve mobil telefon), adres, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi ve yeri
 • T.C. kimlik no /imza/fatura ve ödeme bilgileri
 • Eğitim düzeyi
 • İlişki durumu /medeni durumu/çocuk ve eş bilgisi
 • İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri/ görüşleri, önerileri
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Etkinlik katılımı veya Bilet alma, alışveriş hareket ve alışkanlıkları
 • Eğitim düzeyi/eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri
 • İş unvanı/sektörü/mesleği/çalıştığı yer/pozisyon
 • AlivexSatış Kanallarında satışı yapılan Etkinlik ve ürünler için yönlendirdiği ya da olanak hediye ettiği, reşit olmuş ve veya olmamış yakınlarının, arkadaşlarının adı, soyadı, doğum yılı

gibi konuları içeren kişisel veriler ile,

 

ii.

 Sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Üye’ye ait;

 • Alivex’i içeren veya bağlantılı uygulama/application kullanım bilgileri
 • Alivex’e girişler sırasında elde edilecek veriler
 • Üye’nin Alivex ve Alivex Satış Kanalları kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralardaki tercihleri, gerçekleştirdiği işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren gezinme/ trafik verileri
 • Konum verileri
 • Etkinlik Organizatörlerinden elde edilecek ve Alivexile paylaşma imkanı bulunan kişisel veriler
 • Kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler
 • Üye’nin sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus,  instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla Alivex’e bağlanması halinde Üye’nin ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri
 • Alivex Satış Kanalları ile satılan Bilet ve ürünler, Etkinlik veya Alivex ile ilgili (hashtag vb.) paylaşımlardan elde edilen veriler,
 • Alivex Satış Kanalları ve bu kanallar bağlantısı ile yapılan alışverişlerden elde edilen bilgileri,
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve Etkinlik’lerdeki fotoğraf, video, ses kayıtları,

kapsayan kişisel verilerdir.

 

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere Üyeler’in kişisel verileri tutulmaktadır.

 

Elde Edilen Kişisel Verilerin İşlenmesi/İşlenme Amaçları

Üye’den bu Sözleşme kapsamında alınan onay ile toplanan kişisel veri ve bilgiler; Alivex tarafından aşağıda belirtilen şekillerde ve amaçlarla işlenebilecektir;

 • Üye’ye tanınan ve yukarıda ayrı bir bölüm halinde düzenlenen Üyelik Olanakları’nın sağlanması ve Üye’nin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Üye’ye Bilet ve ürün satışlarının yapılabilmesi, arkadaşları için rezervasyon yapabilmesi özelliğinin kullanımının sağlanması,
 • Üye’ye sunulacak hizmetler, ürünler, Biletler, Etkinlikler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Üye’nin tercihleri doğrultusunda oluşturulmuş profiline göre genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletimi,
 • Üye’ye sunulabilecek ürün, olanak ve hizmetlerin iyileştirilmesi için istatistiksel çalışmalarda bu veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Üye’nin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Üye’ye verilecek ürün, olanak ve hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • Üye’ye ilgi ve tercihleri doğrultusunda Etkinlik davetiye ve Biletleri önerilebilmesi veya bu hizmeti veren üçüncü kişilerin bu önerilerde bulunabilmesi için bunlarla işbirliği geliştirilmesi,
 • Üye’nin kendisini Alivex’e ve/veya Etkinlik Organizatörlerine veya birlikte çalıştığı diğer iş/çözüm ortaklarına tanıtması,
 • Etkinlik girişleri için gerekli işlemlerin Etkinlik Organizatörlerini de kapsar şekilde Alivex’in yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi
 • Üye’nin Alivex içerikleri, olanakları ve yeniliklerinden ve Alivex veya sponsorları, iş/çözüm ortakları, etkinlikleri, hizmet ve ürünlerine ilişkin içerik ve olanaklardan haberdar edilmesi,
 • Üye’nin talep edeceği veya ilgisi doğrultusundaki bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili Üye’ye bilgilendirme yapılması,
 • Üye’nin yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Üye’ye Alivex’te bildirdiği tercihlerine göre ilgisini çekebilecek yeni Bilet, hizmet ve ürünlerin önerilebilmesi,
 • Üye’ye kişiye özel Bilet, Etkinlik, ürün ve hizmetler sunulabilmesi,
 • Üye’nin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Üye’ye tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 • Üye’nin kimliği ifşa edilmeden, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi,
 • Alivex’te kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer Üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi Alivex’in içeriğini geliştirmesi,
 • Alivex’in kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik, ürün ve olanaklar geliştirilmesi,
 • Üye’nin Alivex kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının Alivex’e otomatik olarak aktarılarak Alivex kapsamında elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 • Üye’nin ürün, Etkinlik demoları, anket ve yarışma gibi etkinliklere katılım yeterliliklerinin tespiti ve sosyal medya ve diğer yollarla katılımlarının teşvik edilmesi,
 • Alivex Satış Kanalları’nın ve/veya bunların içerdiği ürün, Etkinlik ve hizmetlerin, Üye’nin ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,
 • Sosyal paylaşım olanakları tanınması,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler, ürünler ve Etkinlikler veya satış olanakları geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Üyelik Olanaklarından faydalanılmasına ilişkin hizmet desteği verilebilmesi,
 • Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
 • Yukarıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Üye’ye ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 • Yukarıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan toplama yöntemlerine uygun amaçlarla her türlü işlenebilmesi,
 • Verilerin saklanmak veya paylaşılmak üzere aktarılması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedeklenmesi,
 • Üyelik olanaklarının kullanabilmesi için Üye’ye bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Üyelik olanaklarının kullanılmasından bağımsız olarak, yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Üye’ye, Üye’likleri ile bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılabilmesi, Üye ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak Bilet, hizmet ve ürünler ile, kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb’nin bildirilmesi,
 • Etkinlik ve faaliyetlere rezervasyon veya kayıt yapılabilmesi, kayıtlı katılım durumunun takip edilebilmesi, iptallerde, ertelemelerde, acil durumlarda ve diğer olası durumlarda bilgilendirmelerde bulunulabilmesi,
 • Yeni Etkinlik, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapılabilmesi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında Üye’ye bildirilecek sair amaçlarla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,

işlenebilecektir.

 

Elde Edilen Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması

Alivex, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verilerini, yukarıda açıklanan işleme amaçlarına uygun şekilde, Üye’nin “Kişisel Veriler”e ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile elde edilebilecek açık rızasına istinaden;

- Yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, Alivex Satış Kanallarını işletebilmek, teknik altyapı desteği alabilmek, finans ve insan kaynakları ve diğer alanlarda yazılım desteği alabilmek, anket yaptırabilmek, e-ticaret, dijital medya çalışmaları yapabilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılar, işbirliği yapılan kişi ve kurumlar, yazılım veya diğer hizmetler gibi hizmet alınan iş ve çözüm ortakları üçüncü gerçek ve tüzel kişiler, veri işleyen ve saklayan şirketler ve Etkinlik Organizatörleri başta olmak üzere ve hizmet alınan veya hizmet verilen gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile,

- Üyeler’in hedef ve tercihleri doğrultusunda reklam yapmak amacıyla ve alt yapı hizmetleri için Facebook, Google gibi şirketlerle,

- Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile,

- Üyelerin’in Alivex hizmetlerini temel kullanış amaçları doğrultusunda etkinliklere kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi adına Etkinlik Organizatörü’nün talep ettiği bilgileri Etkinlik Organizatörleri ile,

yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, paylaşabilecek, aktarabilecektir. Elde edilen kişisel veriler, Türkiye’de paylaşılıp aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması

Üye’nin kişisel verileri, Alivex ve Alivex’in anlaşmalı olduğu veri saklama hizmeti veren şirketler ve Alivex’in sözleşme ilişkisi içinde olduğu diğer üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından KVKK md. 12 doğrultusunda, tutuldukları sürece gizlilik içerisinde saklanmakta olup; yasal ve sözleşmesel ve bu belgede belirtilen düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Alivex, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim Alivex tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

 

Üye’nin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği Üye; Ornitorenk’e (Ornitorenk tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek Veri Sorumlusu Temsilcine) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı başvurunuzun KVKK md. 13/f.1 uyarınca kabul edilebilmesi adına aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz:

1. [email protected] isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile başvurabilirsiniz (aynı zamanda tarafımıza hitaben yazdığınız "word veya pdf." formatındaki bir dosyayı da güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz) veya,

2. Kargo ile yine ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.

3. Ayrıca bizimle her zaman [email protected] adresine mail atarak, yazılı veya yasal düzenleme uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle irtibata geçebilirsiniz. Bu durumda kimliğinizin teyidi için ek bilgi/işlem talep edilebilecektir.

 

Alivex tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.alivex.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Kişisel veriler, tutulmaları için ilgili yasal mevzuatın düzenlediği sürelerin üst sınırlarında saklanabilecektir. Yasal gereklilikler ve saklama zorunlulukları ayrıca saklı kalmak kaydı ile kişisel veriler kural olarak; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Bildirilmesi

Üye’nin, paylaştığı bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden veya bilgilerin güncellenmemesinden doğacak sorumluluk ve sonuçlar tamamen kendisine ait olacaktır.

 

Yasal Düzenleme Atıfları

Bu Sözleşmede KVKK ve TCK ve diğer yasal düzenlemelere yapılan atıflar, bu yasal düzenlemelerde emredici bir değişiklik olduğu takdirde, yeni emredici düzenleme metinlerine yapılmış kabul edilerek yasal düzenlemeye uygun şekilde değişmiş olarak geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır.

 

Diğer Siteler/Üçüncü Kişiler ve Bunların Gizlilik Politikaları

Alivex, Alivex’ten link verilen diğer web siteleri, uygulamalar vd.in gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bunlara ilişkin olarak ilgili üçüncü kişinin gizlilik ve kişisel veri politikalarının incelemesi önemle tavsiye edilmektedir.

 

Bildirimler ve Revizyonlar

Alivex, daha iyi hizmet verebilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle Alivex Gizlilik ve Kişisel Veri Politikaları da teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişebilecek ve buna ilişkin aydınlatmalar Alivex’te yayınlanacaktır. Son değişiklikleri görmek için Alivex’in ziyaret edilmesi önerilmektedir.

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı

 

Kişisel Veriler’e ilişkin kabul beyanının üyelik işleminin gerçekleştirilerek onaylanması ile birlikte Üye; Sözleşme metninde yer alan ve aynı zamanda burada

 

“Kişisel Veriler” linki altında gösterilen tüm içeriği/kapsamı okuyarak, elde edilen/edilecek kişisel verilerinin açıklanan amaç, kapsam ve koşullarda;

 

-toplanacağına, işleneceğine, paylaşılacağına, aktarılacağına ilişkin aydınlatıldığını ve haklarına dair bilgilendirildiğini;

-toplanacak kişisel verilerinin neler olduğunu, hangi yöntemle elde edildiğini/edileceğini anladığını; doğrudan sağladığı verileri tamamen kendi istek ve açık rızası ile paylaştığını, “Kişisel Veriler” bölümünde yukarıda açıklanan diğer dolaylı yöntemlerle de kişisel verilerinin elde edilmesine olanak tanıdığını;

-kişisel verilerinin elde edilmesine, işlenmesine, paylaşılmasına, aktarılmasına, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilmesine, kutucuğa tik atmak sureti ile açık izin/onay vermekte, muvafakat etmektedir.  

 

Sözleşmeyi Kabul Beyanı

 

Üye, Sözleşme’deki tüm koşulları, olanak ve yükümlülükleri ile inceleyerek ve anlayarak, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ni, üyelik işlemini tamamlayarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Bu site size en iyi hizmeti verebilmek için çerezleri kullanmaktadır.

DAHA FAZLA