Kullanım Koşulları

Kullanıcı’nın Yükümlükleri ve Alivex’i Kullanım Koşulları

 

 • Kullanıcılık kişiseldir ve sadece Kullanıcı’nın kendisine aittir. Kullanıcı Alivex Kullanıcılığından doğan hak ve sorumluluklarını hiçbir şekilde kısmen veya tamamen başkasına devredemez.
 • Kullanıcı, Alivex tarafından sağlanan hak ve olanaklardan sadece Kullanıcılığı devam ettiği sürece faydalanabilir. Kullanıcılığun sona ermesi halinde, -varsa- sona ermeden önce kazanılmış olan hak ve olanaklardan yararlanma imkanı kalmaz.
 • Kullanıcı, Bilet satın alırken, biletini satın aldığı veya promosyon vb. herhangi bir yolla giriş hakkı elde ettiği Etkinliğe katılırken, Alivex üzerinde sunulan avantaj ve faydalardan vd. yararlanırken bunların gerektirdiği tüm şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı’nın Kullanıcılık kapsamında (satın alınan bilet ve ürünler vb. ve yararlanılan sair olanakları da kapsamak üzere) yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Alivex’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcı, sunulan bazı hizmetlerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Alivex’in ve Etkinlik Organizatörü’nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Kullanıcılığını her daim Alivex imkanları çerçevesinde dilediği şekilde düzenleyebilir yahut sonlandırabilir.
 • Kullanıcı, belirlemiş bulunduğu Kullanıcılık Sistemi giriş şifresinin ve varsa aktivasyon kodunun gizliliğini muhafaza etmeyi, başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; Kullanıcılık hak ve olanaklarının kötüye kullanılması halinde Kullanıcılıya ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alivex Satış Kanalları’nda Kullanıcı’ya sunulan Bilet, Etkinlik, avantaj, tanıtım veya özel kampanyaların vd. içerik, mekan, yararlanma şartları, fiyat, değer ve diğer bilgilerini değiştirme hakkı Alivex ve Etkinlik Organizatörü başta olmak üzere içerik ve olanağı sağlayana aittir.
 • Alivex, gerçekleşen mesafeli sözleşmelerden doğan tüketici hakları ilgili düzenleme kapsamında saklı kalmak kaydı ile, Alivex’te yer alan veya bu dolayımla ulaşılabilen Bilet, Etkinlik, tanıtım, avantaj, fırsat, öneri, kampanya, reklam, ürün, hizmet ve sair içerikle ilgili olarak, bunların şeklini, şartlarını ve süresini serbestçe belirleme, değiştirme, uygulama ve sonlandırma hakkını her zaman elinde tutar.
 • Alivex tarafından Kullanıcılık şart ve koşulları değiştirilebilir; Kullanıcılık veya site herhangi bir zamanda sona erdirilebilir, kanallar azaltılabilir, arttırılabilir, değiştirilebilir.
 • Alivex tarafından olanakları serbestçe belirlenecek puanlama veya sadakat programı gibi yeni uygulamalar Alivex Satış Kanalları’na dahil edilebilecektir.
 • Kullanıcı, Alivex Satış Kanalları’nda yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Alivex Satış Kanalları’na erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 
 • Kullanıcı Alivex’te yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinin, tahsil edilen ücretlerin faturalandırılmasının, iade ve değişimlerin tek sorumlusunun Etkinlik Organizatörü olduğunu, Alivex’in yalnızca bu işlemlere aracılık ettiğini ve bu işlemlerde doğabilecek uyuşmazlıklardan sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alivex'te yer alan etkinlik sayfaları ve bunlara bağlı satış aşamalarında sağlanan bilgi ve görüntüler Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenmektedir. Alivex bu bilgi ve görüntüleri denetlemez. Kullanıcı, bu bilgi ve görüntülerin kullanımı tamamen Etkinlik Organizatörü'nün insiyatifinde olup, bunlardan doğabilecek uyuşmazlık ve zararlardan Alivex'in  sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar

 

Kullanıcı, Alivex’te yer alan ve tüm Alivex  kullanıcıları için düzenlenmiş olan “Kullanım Koşulları” dokümanında yer alan ve burada “Kullanım Koşulları”a tıklanarak ulaşılan bilgileri incelediğini ve bunların tamamını kabul ettiğini, bu dokümanın kendisini de bağladığını; Alivex’e veya Alivex’e yapacağı girişlerde belirtilen bu Kullanım Koşulları’na uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Alivex.com’a giriş yaptıktan sonra herhangi bir sayfaya devam ederek bu sayfada tanımalanan “Kullanım Koşulları” ve Alivex’te açıklanan “Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası” belgesinin de aydınlatma metni olarak bilgisine sunulduğunu ve kendisi tarafından uygun bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

Bu site size en iyi hizmeti verebilmek için çerezleri kullanmaktadır.

DAHA FAZLA