Gizlilik Bildirimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Ornitorenk Dijital Hizmetler A.Ş., Üye’ye ait kişisel verilerin; elde edilme ve işlenme amacı, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin saklanma ve güncellenmesine ilişkin olarak Üye’nin işbu “Kişisel Veriler”e ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile açık rızasını elde etmek üzere Üye’yi aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK md.10’da belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. Veri Sorumlusu Ornitorenk Dijital Hizmetler A.Ş. tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.alivex.com uzantılı web adresinde duyurulacaktır.

Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/1 ve md. 6/2 ve m.8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması Üye’nin açık rızasına bağlı olduğundan, işleme, aktarma/paylaşma, saklama ve bu sözleşmede yer alan diğer onay konularında Üye’nin, işbu “Kişisel Veriler”e ilişkin onay kutucuğunu işaretlemesine bağlı olarak açık rızası temin edilmiş olacaktır.

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere Alivex ve Alivex Satış Kanalları ile, Etkinlik Organizatörü’ne ait web sitesi, uygulamalar, internet ya da mobil cihaz bazlı uygulamalar, Üyelik Formu, Üye’ye gönderilen e-postalar ve Alivex’in kullanıldığı alışveriş ve işlemler aracılığıyla toplanacaktır.

Üye tarafından üyelik sözleşmesi kapsamında veya bilahare her türlü yöntemle doğrudan verilen;
Ad ve soyadı,
Telefon numarası (ev, iş ve mobil telefon), adres, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri,
Cinsiyeti
Doğum tarihi ve yeri
T.C. kimlik no /imza/fatura ve ödeme bilgileri
Eğitim düzeyi
İlişki durumu /medeni durumu/çocuk ve eş bilgisi
İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri/ görüşleri, önerileri
Sosyal medya tercihleri
Beğeni ve tercihleri
Etkinlik katılımı veya Bilet alma, alışveriş hareket ve alışkanlıkları
Eğitim düzeyi/eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri
İş unvanı/sektörü/mesleği/çalıştığı yer/pozisyon
AlivexSatış Kanallarında satışı yapılan Etkinlik ve ürünler için yönlendirdiği ya da olanak hediye ettiği, reşit olmuş ve veya olmamış yakınlarının, arkadaşlarının adı, soyadı, doğum yılı
gibi konuları içeren kişisel veriler ile,

ii. Sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Üye’ye ait;
Alivex’i içeren veya bağlantılı uygulama/application kullanım bilgileri
Alivex’e girişler sırasında elde edilecek veriler
Üye’nin Alivex ve Alivex Satış Kanalları kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralardaki tercihleri, gerçekleştirdiği işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren gezinme/ trafik verileri
Konum verileri
Etkinlik Organizatörlerinden elde edilecek ve Alivexile paylaşma imkanı bulunan kişisel veriler
Kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler
Üye’nin sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla Alivex’e bağlanması halinde Üye’nin ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri
Alivex Satış Kanalları ile satılan Bilet ve ürünler, Etkinlik veya Alivex ile ilgili (hashtag vb.) paylaşımlardan elde edilen veriler,
Alivex Satış Kanalları ve bu kanallar bağlantısı ile yapılan alışverişlerden elde edilen bilgileri,
Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve Etkinlik’lerdeki fotoğraf, video, ses kayıtları,
kapsayan kişisel verilerdir.

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere Üyeler’in kişisel verileri tutulmaktadır.

Elde Edilen Kişisel Verilerin İşlenmesi/İşlenme Amaçları

Üye’den bu Sözleşme kapsamında alınan onay ile toplanan kişisel veri ve bilgiler; Alivex tarafından aşağıda belirtilen şekillerde ve amaçlarla işlenebilecektir;

Üye’ye tanınan ve yukarıda ayrı bir bölüm halinde düzenlenen Üyelik Olanakları’nın sağlanması ve Üye’nin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
Üye’ye Bilet ve ürün satışlarının yapılabilmesi, arkadaşları için rezervasyon yapabilmesi özelliğinin kullanımının sağlanması,
Üye’ye sunulacak hizmetler, ürünler, Biletler, Etkinlikler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
Üye’nin tercihleri doğrultusunda oluşturulmuş profiline göre genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletimi,
Üye’ye sunulabilecek ürün, olanak ve hizmetlerin iyileştirilmesi için istatistiksel çalışmalarda bu veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
Üye’nin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Üye’ye verilecek ürün, olanak ve hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
Üye’ye ilgi ve tercihleri doğrultusunda Etkinlik davetiye ve Biletleri önerilebilmesi veya bu hizmeti veren üçüncü kişilerin bu önerilerde bulunabilmesi için bunlarla işbirliği geliştirilmesi,
Üye’nin kendisini Alivex’e ve/veya Etkinlik Organizatörlerine veya birlikte çalıştığı diğer iş/çözüm ortaklarına tanıtması,
Etkinlik girişleri için gerekli işlemlerin Etkinlik Organizatörlerini de kapsar şekilde Alivex’in yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi
Üye’nin Alivex içerikleri, olanakları ve yeniliklerinden ve Alivex veya sponsorları, iş/çözüm ortakları, etkinlikleri, hizmet ve ürünlerine ilişkin içerik ve olanaklardan haberdar edilmesi,
Üye’nin talep edeceği veya ilgisi doğrultusundaki bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili Üye’ye bilgilendirme yapılması,
Üye’nin yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
Üye’ye Alivex’te bildirdiği tercihlerine göre ilgisini çekebilecek yeni Bilet, hizmet ve ürünlerin önerilebilmesi,
Üye’ye kişiye özel Bilet, Etkinlik, ürün ve hizmetler sunulabilmesi,
Üye’nin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Üye’ye tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
Üye’nin kimliği ifşa edilmeden, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi,
Alivex’te kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer Üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi Alivex’in içeriğini geliştirmesi,
Alivex’in kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik, ürün ve olanaklar geliştirilmesi,
Üye’nin Alivex kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının Alivex’e otomatik olarak aktarılarak Alivex kapsamında elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
Üye’nin ürün, Etkinlik demoları, anket ve yarışma gibi etkinliklere katılım yeterliliklerinin tespiti ve sosyal medya ve diğer yollarla katılımlarının teşvik edilmesi,
Alivex Satış Kanalları’nın ve/veya bunların içerdiği ürün, Etkinlik ve hizmetlerin, Üye’nin ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,
Sosyal paylaşım olanakları tanınması,
Sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler, ürünler ve Etkinlikler veya satış olanakları geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
Üyelik Olanaklarından faydalanılmasına ilişkin hizmet desteği verilebilmesi,
Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
Yukarıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Üye’ye ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
Yukarıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan toplama yöntemlerine uygun amaçlarla her türlü işlenebilmesi, Verilerin saklanmak veya paylaşılmak üzere aktarılması,
Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedeklenmesi,
Üyelik olanaklarının kullanabilmesi için Üye’ye bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
Üyelik olanaklarının kullanılmasından bağımsız olarak, yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
Üye’ye, Üye’likleri ile bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılabilmesi, Üye ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak Bilet, hizmet ve ürünler ile, kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb’nin bildirilmesi,
Etkinlik ve faaliyetlere rezervasyon veya kayıt yapılabilmesi, kayıtlı katılım durumunun takip edilebilmesi, iptallerde, ertelemelerde, acil durumlarda ve diğer olası durumlarda bilgilendirmelerde bulunulabilmesi,
Yeni Etkinlik, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapılabilmesi,
Bilginin elde edilmesi esnasında Üye’ye bildirilecek sair amaçlarla,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,
işlenebilecektir.

Elde Edilen Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması
Alivex, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verilerini, yukarıda açıklanan işleme amaçlarına uygun şekilde, Üye’nin “Kişisel Veriler”e ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile elde edilebilecek açık rızasına istinaden;

- Yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, Alivex Satış Kanallarını işletebilmek, teknik altyapı desteği alabilmek, finans ve insan kaynakları ve diğer alanlarda yazılım desteği alabilmek, anket yaptırabilmek, e-ticaret, dijital medya çalışmaları yapabilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılar, işbirliği yapılan kişi ve kurumlar, yazılım veya diğer hizmetler gibi hizmet alınan iş ve çözüm ortakları üçüncü gerçek ve tüzel kişiler, veri işleyen ve saklayan şirketler ve Etkinlik Organizatörleri başta olmak üzere ve hizmet alınan veya hizmet verilen gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile,
- Üyeler’in hedef ve tercihleri doğrultusunda reklam yapmak amacıyla ve alt yapı hizmetleri için Facebook, Google gibi şirketlerle,
- Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile,
- Üyelerin’in Alivex hizmetlerini temel kullanış amaçları doğrultusunda etkinliklere kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi adına Etkinlik Organizatörü’nün talep ettiği bilgileri Etkinlik Organizatörleri ile,
yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, paylaşabilecek, aktarabilecektir. Elde edilen kişisel veriler, Türkiye’de paylaşılıp aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilecektir.

Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması

Üye’nin kişisel verileri, Alivex ve Alivex’in anlaşmalı olduğu veri saklama hizmeti veren şirketler ve Alivex’in sözleşme ilişkisi içinde olduğu diğer üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından KVKK md. 12 doğrultusunda, tutuldukları sürece gizlilik içerisinde saklanmakta olup; yasal ve sözleşmesel ve bu belgede belirtilen düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Alivex, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim Alivex tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

Üye’nin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği Üye; Ornitorenk’e (Ornitorenk tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek Veri Sorumlusu Temsilcine) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı başvurunuzun KVKK md. 13/f.1 uyarınca kabul edilebilmesi adına aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz:
1. [email protected] isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile başvurabilirsiniz (aynı zamanda tarafımıza hitaben yazdığınız "word veya pdf." formatındaki bir dosyayı da güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz) veya,
2. Kargo ile yine ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.
3. Ayrıca bizimle her zaman [email protected] adresine mail atarak, yazılı veya yasal düzenleme uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle irtibata geçebilirsiniz. Bu durumda kimliğinizin teyidi için ek bilgi/işlem talep edilebilecektir.
Alivex tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.alivex.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
Kişisel veriler, tutulmaları için ilgili yasal mevzuatın düzenlediği sürelerin üst sınırlarında saklanabilecektir. Yasal gereklilikler ve saklama zorunlulukları ayrıca saklı kalmak kaydı ile kişisel veriler kural olarak; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Bu site size en iyi hizmeti verebilmek için çerezleri kullanmaktadır.

DAHA FAZLA